O my bag

O my bag

O My Bag is een leren tassen- en accessoiresmerk. De tijdloze producten zijn ontworpen in Amsterdam en vervaardigd in Kolkata, India. Het bedrijf is in 2011 opgericht als een sociale onderneming met als doel niet alleen winstgevend te zijn, maar ook terug te geven door op een eerlijke, milieuvriendelijke en verantwoorde manier zaken te doen. Door verantwoord zaken te doen, wil O My Bag een positief verschil in de wereld maken – tas voor tas.

Sinds het prille begin staat duurzaamheid centraal bij O My Bag. Net als het bedrijf zijn de duurzaamheidsinspanningen in de loop van de tijd volwassen geworden. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling is het meten en verminderen van CO2-uitstoot.

Impact

Weten welke impact wordt veroorzaakt, waarom en waar in de toeleveringsketen deze plaatsvindt, is de eerste stap en een voorwaarde om de impact effectief te verminderen. Daarom werkte O My Bag samen met adviesbureau Sustainalize om de CO2-voetafdruk van het bedrijf te meten.

Er is een CO2-voetafdrukanalyse uitgevoerd in overeenstemming met het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, inclusief Scope 1, 2 en 3 emissies. Om de Scope 3-emissies van producten te beoordelen, voerde O My Bag een levenscyclusanalyse uit van zijn Luna- en Lucy-tassen – twee bestsellers die representatief zijn voor hun hele collectie. Hierdoor kon O My Bag de CO2-voetafdruk van haar volledige productportfolio schatten, door de upstream Scope 3-emissies te extrapoleren en vast te leggen. Daarnaast werd ook gekeken naar zakelijke vliegkilometers, zakelijke kilometers in privéauto’s en woon-werkverkeer.

Aangezien het onderzoek werd uitgevoerd als een cradle to gate-analyse, is er geen rekening gehouden met de stroomafwaartse emissies, dat wil zeggen verzending naar klanten, gebruiksfase en einde van de levensduur, vanwege de grote onzekerheid over de gegevens. O My Bag is van plan om deze fasen op te nemen wanneer de analyse de volgende keer wordt herhaald.

Doelen staan vast!

De resultaten van de CO2-voetafdrukanalyse vormen de basis voor zowel een quick-win- als een langetermijnstrategie die gericht is op het verbeteren van de milieuprestaties van de activiteiten en toeleveringsketen van O My Bag.

De belangrijkste effecten worden veroorzaakt tijdens het transport naar Nederland, in de grondstoffase en in de componentenverwerkingsfase. Daarom hebben de reductiemaatregelen van O My Bag betrekking op de verzending, maar ook op materialen met een lage impact. Het bedrijf heeft verschillende doelen gesteld om de Scope 1, 2 en 3-emissies te verminderen.

Aangezien O My Bag een groeiend bedrijf is, zal de totale uitstoot toenemen, althans op middellange termijn. Daarom kijkt het bedrijf naar de koolstofintensiteit en stelt het de koolstofemissies vast in verhouding tot de jaarlijkse inkomsten. Het doel is om de koolstofintensiteit in de loop van de tijd te verminderen, met ten minste 20% in 2022.

Dit overkoepelende doel werd opgesplitst in de volgende specifieke doelen:

  • VerzendingInkomende zeevrachten verhogen tot ten minste 20% tegen 2021De uitgaande emissies verminderen door emissiearme opties te onderzoeken, zoals elektrische voertuigen en efficiëntiemaatregelen.
  • Duurzame materialenVerlaag de voetafdruk per product met 10% tegen 2022, door de hoeveelheid gerecyclede en gecertificeerde componenten en grondstoffen te verhogen
  • Het energieverbruik op kantoor tegen 2022 met 15% verminderen
  • Zakelijke vluchten zijn tot een minimum beperkt

O My Bag zal haar ecologische voetafdruk bijhouden en haar reductiedoelstellingen tweejaarlijks herevalueren. Reductiemaatregelen zijn al gestart. De productie- en logistieke afdeling verbeteren bijvoorbeeld de prognoses van O My Bag om de nieuwe zeevaartdoelstellingen te halen en er is gerecycled katoen gekozen om de huidige nieuwe GOTS-katoenen stoffen te vervangen die worden gebruikt voor voering en stofzakken van de O My Bag-producten.

Investeren in eerlijke klimaatprojecten

O My Bag heeft een ambitieus CO₂-reductieplan om de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, maar nog niet alle CO2-uitstoot is te vermijden. Op basis van de sterke band van O My Bag met India en de empowerment van vrouwen, besloten ze het FairClimateFund-project te steunen om huishoudens in India te voorzien van schonere kooktoestellen en CO2-uitstoot te reduceren.

Foto’s: O My Bag

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn
navdot-black-rightCreated with Sketch.
navdot-black-rightCreated with Sketch.
navdot-black-rightCreated with Sketch.