co₂-communicatie

co₂-communicatie

Wanneer jij jouw klimaatstrategie en -doelen hebt gemaakt, is het tijd om je medewerkers, klanten en andere partners erbij te betrekken. Wij helpen jouw klimaatstrategie effectief te communiceren naar je stakeholders.

Effectieve communicatie over jouw klimaatstrategie is van groot belang. Het zorgt voor een duidelijke focus voor medewerkers en andere stakeholders. Heldere communicatie voorkomt ook misverstanden en zorgt voor meer werkplezier en vertrouwen, wat weer leidt tot betere resultaten en investeringen. Daarom staan eerlijkheid en transparantie centraal in onze aanpak.

Waar begin je?

Ten eerste is het belangrijk om te beseffen dat communicatie over CO₂-claims vaak niet duidelijk zijn voor consumenten en toezichthoudende instanties. Hier is al veel marktonderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld door de Verbraucherzentrale NRW in Duitsland, de Autoriteit Consument & Markt in Nederland en de Advertising Standards Authority or ASA in het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast worden steeds meer bedrijven op de vingers getikt voor het maken van onjuiste claims, zoals de zaken van Milieudefensie en de Reclame Code Commissie tegen Shell, maar ook Arla Foods en KLM mogen de term CO₂-neutraal niet meer gebruiken in hun communicatie.

Het gevolg van deze zogenoemde greenwashing is dat wet- en regelgeving omtrent duurzaamheidspraktijken in de meeste landen wordt aangepast. Een voorbeeld is de aanscherping van de EU-wet: Unfair Commercial Practices Directive (UCPD) en de Autoriteit Consument & Markt heeft onlangs een ‘leidraad duurzaamheidsclaims’ opgesteld.

Hoe kunnen wij helpen?

Transparantie is dus essentieel in je communicatie. Om daarvoor te zorgen, is het belangrijk om je kennis over CO₂ te vergroten. Wij willen je zoveel mogelijk betrekken in de CO₂-reductie stappen die je neemt, zodat je op de hoogte bent van wat precies jouw impact is. Via verschillende rapportages geven wij inzicht in deze impact.

Ook eerlijkheid is belangrijk in je communicatie. En claims als CO₂-neutraal en klimaatneutraal kloppen vaak niet 100%. Dat kan onder andere liggen aan de robuustheid van je CO₂-voetafdruk analyse of het klimaatproject waar je mee compenseert. Denk hierbij bijvoorbeeld bomen die nog geplant moeten worden, of nog niet volgroeid zijn of die door een natuurramp verdwijnen. Ons advies is om harde claims te vermijden. Vertel liever op heldere wijze je hele klimaatverhaal inclusief tegenslagen en hoogtepunten. De vorm en presentatie van jouw klimaatverhaal zijn de sleutel tot succes. Visuele details en storytelling kan je gebruiken om jouw verhaal op een heldere en inspirerende manier te vertellen. FairClimateFund heeft veel foto-, video- en interviewmateriaal van zijn klimaatprojecten.

Wil je een keer van gedachten wisselen over de communicatie van jouw klimaatstrategie? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag! Bekijk ook onze klantcases voor inspirerende voorbeelden, zoals de CO₂-communicatie van onze klant O My Bag.

Samen zetten we ons in voor een beter en eerlijk klimaat voor iedereen.

Voorbeelden van onze klanten