raad van advies

raad van advies

Ter ondersteuning van onze activiteiten is in 2018 een vrijwillige Raad van Advies opgericht. De Raad van Advies zorgt voor continuïteit en brengt waardevolle kennis en ervaring in. De raadsleden komen een aantal keer per jaar bijeen en denken op efficiënte wijze mee, adviseren en zetten hun netwerk in. Zij worden benaderd voor tactische en inhoudelijke vraagstukken, naast de ‘gewoonlijke’ strategische. De Raad van Advies van FairClimateFund bestaat uit de volgende leden:

Van links naar rechts en op alfabetische volgorde: Peter d’Angremond, Niels van Geenhuizen, Jelle de Jong en Birka Wicke.

Peter d’Angremond – President & CEO Stichting Max Havelaar

Peter d’Angremond heeft verschillende commerciële functies gehad in toonaangevende organisaties. In de snel evoluerende consumentenartikelenindustrie werkte Peter voor Kraft en Sara Lee Household & Bodycare. Peter was country director Benelux bij Disneyland Resort Paris en marketingdirecteur bij Amsterdam Airport Schiphol. Vanaf juni 2009 is Peter uitvoerend directeur van de stichting Max Havelaar (de basis achter het Fairtrade-keurmerk voor duurzame productie en eerlijke handelsnormen). In deze functie is Peter ook voorzitter van de vereniging van etiketteringsinitiatieven (de 23 verenigingen die verantwoordelijk zijn voor de marktontwikkeling van Fairtrade op hun respectieve markten).

Niels van Geenhuizen – Manager Duurzaamheid CSU, Tzorg, ZiZo

Niels is manager duurzaamheid bij Total Care. Total Care is een familiebedrijf met drie labels; CSU (schoonmaak), Tzorg (thuiszorg) en ZiZo (gemaksdiensten) die allen in de top van hun sector actief zijn. Niels is na diverse duurzaamheidsrollen bij Arcadis (nationaal en internationaal) begin 2023 overgestapt naar Total Care om duurzaamheid daar een boost te geven. Hij integreert duurzaamheid samen met collega’s in alle afspraken en diensten richting klanten. Daarnaast is het verduurzamen van de eigen operatie van Total Care ook een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden. Als derde lijn zet Niels zich in op het versnellen van de verduurzaming in Nederland door allerlei netwerken en ‘coalitions of the willing’ op te richten. Zo is Niels één van de oprichters van Anders Reizen, Anders Huisvesten, Low Car Diet en heeft hij diverse bestuursfuncties ingevuld bij initiatieven als Paris Proof Commitment en Whole Life Carbon van de Dutch Green Building Council én Liaison Delegate bij de World Business Council For Sustainable Development. Niels kent de Nederlandse, Europese en wereldwijde thematiek van duurzaamheid bij bedrijven goed vanuit zijn verschillende duurzame rollen.

Jelle de Jong – Directeur Wereld Natuur Fonds (WWF – NL)

Jelle de Jong is algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds is onderdeel van het wereldwijde WWF-netwerk dat als maatschappelijke organisatie in meer dan 100 landen en op 6 continenten actief is. Gezamenlijk willen zij het verlies van biodiversiteit een halt toeroepen en werken aan een toekomst waarin de mens in harmonie met de natuur leeft. In vorige functies was Jelle onder andere actief als algemeen directeur van IVN Natuureducatie en directielid van Tempo-Team. Hij geloof dat duurzame resultaten alleen ontstaan als ‘ziel en zakelijkheid’ worden verbonden.

Birka Wicke – Hoogleraar landgebruik, klimaat en duurzaamheid aan de Radboud Universiteit

Birka Wicke is hoogleraar landgebruik, klimaat en duurzaamheid aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is ze ook gast onderzoeker aan het Copernicus Institute of Sustainable Development, Faculty of Geosciences van de Universiteit Utrecht. Daar doet ze onderzoek naar duurzame trajecten voor de landbouw en biobased economie, met een focus op landgebruik en verandering in landgebruik en hun rol bij het tegengaan van klimaatverandering. Aan de universiteit van Utrecht is ze gepromoveerd op bio-energy production on degraded and marginal land. Ze werkt aan diverse projecten, zoals the ACHIEVE, waar de integriteit van vrijwillige klimaatactie wordt beoordeeld en mogelijkheden worden geïdentificeerd om vrijwillige klimaatactie met een hoge integriteit te versterken en op te schalen.