co₂-reductie

co₂-reductie

FairClimateFund helpt bij het in kaart brengen van de CO₂-voetafdruk van je bedrijfsvoering, producten en diensten. Als je je energieverbruik en CO₂-uitstoot in kaart hebt gebracht, kun je deze als basis gebruiken voor je klimaatstrategie en -doelen. Doelstellingen die afgestemd zijn op de doelstellingen van Parijs en de klimaatwetenschap noemen we ook wel Science Based Targets. Als je je doelstellingen hebt geformuleerd, bepaal je vervolgens wat de belangrijkste en meest rendabele kansen zijn voor CO₂-reductie.

Reduceren van eigen energieverbruik – scope 1

Directe CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Hier gaat het alleen om de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan eigen dieselgeneratoren en gasverbruik voor verwarmingsinstallaties, eigen (vracht)auto’s of de toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties. Het reduceren van je CO₂-uitstoot realiseer je door acties die gericht zijn op je bedrijfshuisvesting en bedrijfsvoering, zoals isolatie.
CO₂-reductie

Reduceren van ingekocht energieverbruik – scope 2

Hier gaat het om de indirecte uitstoot van CO₂ door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. Als organisatie gebruik je deze energie intern, maar wek je deze niet intern op. Die opwekking vindt ergens anders plaats, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale.

Een grote stap in CO₂-reductie vindt plaats door over te stappen naar groene stroom of te investeren in het opwekken van eigen duurzame energie.

Reduceren van uitstoot van derden – scope 3

Het gaat hier om CO₂-uitstoot in de keten waar je zelf weinig directe invloed op kan uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan uitstoot veroorzaakt door de productie of winning van ingekochte grondstoffen of materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Ook indirecte uitstoot als gevolg van zakelijk verkeer met privévoertuigen en zakelijk vliegverkeer hoort hierbij. Door actie te ondernemen op het reisgedrag van je personeel, kan je CO₂ reduceren, maar ook bij inkoopbeslissingen kan je rekening houden met duurzaamheidsaspecten.

CO₂-reductie van producten en diensten

Wil je de CO₂-uitstoot van een product of dienst reduceren dan ben je bij ons aan het juiste adres. Voor de berekening van scope 3-emissies van een complex product of complexe dienst kan je het beste een zogenoemde Life Cycle Assessment (LCA) laten uitvoeren. Wij brengen dan samen met jou en onze partners de CO₂-voetafdruk van de hele productieketen in kaart en kijken hoe we zoveel mogelijk CO₂ kunnen reduceren in de keten.

Benieuwd hoe onze klant Peeze dit heeft aangepakt?

Neem contact op met onze collega Paul Latta om alle mogelijkheden te ontdekken!

Paul Latta

Business Developer
Telefoon: +31 (0)30 234 8210
E-mail: latta@fairclimatefund.nl

fcf - Paul Latta