investeer in eerlijke klimaatactie

investeer in eerlijke klimaatactie

De rijkste 10 procent van de wereld is verantwoordelijk voor de helft van de wereldwijde CO₂-uitstoot, terwijl de gevolgen van klimaatverandering vooral mensen in kwetsbare regio’s treft. Dat is niet eerlijk. Een ambitieus CO₂-reductieplan is noodzakelijk om de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, maar soms is CO₂-uitstoot nog niet te vermijden.

Om verantwoordelijkheid te nemen voor deze emissies, is investeren in eerlijke klimaatprojecten een goede oplossing. Deze projecten reduceren CO₂-uitstoot ergens anders en hebben een positieve impact op mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. FairClimateFund heeft een breed aanbod van sociale en duurzame klimaatprojecten. Onze projecten zijn gecertificeerd volgens de keurmerken van de Verified Carbon Standard (VCS), Plan Vivo, Gold Standard en/of de Fairtade Climate Standard, maar zijn bijna allemaal georganiseerd op basis van Fairtrade-principes. Dit betekent dat lokale huishoudens nauw betrokken zijn bij de implementatie van het project, alle kosten van het project gedekt worden door de carbon inkomsten én het merendeel (> 70%) van deze inkomsten naar het project gaat waarvan lokale huishoudens een maximaal aandeel ontvangen (>50%).

Fairtrade gecertificeerde klimaatprojecten

FairClimateFund wil aantonen dat de CO₂-markt op een eerlijke en effectieve manier ten goede kan komen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat betekent dat wij continu streven naar klimaatprojecten met de grootste sociale impact. Een groot deel van onze klimaatprojecten is al gecertificeerd door de beste keurmerken: Gold Standard en de Fairtrade Climate Standard. Bovendien dragen onze projecten bij aan verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs).

Een eigen CO₂-reductieproject

Een eigen klimaatproject opzetten in een specifieke regio of in de keten van een product? Ook dat is mogelijk. FairClimateFund organiseert CO2-reductie projecten voor klanten van A tot Z: van projectontwerp tot en met projectregistratie, -certificering en – monitoring volgens de voorwaarden van het CDM (Clean Development Mechanism), Gold Standard en/of de Fairtrade Climate Standard. Indien nodig kunnen wij ook gemengde financieringsconstructies regelen.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een eigen CO₂-reductie project?

Jouw project laten certificeren

Heb je zelf een idee voor een CO₂-reductieproject of een CO₂-reductieproject opgezet in een kwetsbaar gebied met grote sociale impact. Neem dan eens contact op met een van onze projectontwikkelaars. Zij beoordelen of jouw idee of project bijdraagt aan onze missie en of deze gecertificeerd kan worden volgens de keurmerken van VCS, Plan Vivo, Gold Standard en de Fairtrade Climate Standard. Indien nodig kunnen wij ook gemengde financieringsconstructies regelen. Uiteraard zijn Fairtrade principes daarbij onze standaard!

Wil jij jouw CO₂-reductieproject via ons laten certificeren?

fcf - Paul Latta

Neem contact op met onze collega Paul Latta om alle mogelijkheden te ontdekken!

Paul Latta

Business Developer
Telefoon: 030-2348210
E-mail: latta@fairclimatefund.nl

ik investeer fairtrade...

en draag bij aan betere leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.