ONZE AANPAK

ONZE AANPAK

Samen met onze partners financieren en implementeren wij klimaatprojecten. We concentreren ons op schoner koken- en herbebossingsprojecten. Deze klimaatprojecten verminderen de CO₂-uitstoot en ontbossing en verbeteren de leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.

Onze projecten zijn Gold Standard en/of Fairtrade gecertificeerd. Compensatieprojecten kunnen aan verschillende standaarden voldoen. De standaarden bevestigen de CO₂-reductie en in sommige gevallen de lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu. In de vrijwillige compensatiemarkt zijn de meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen de Verified Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard. Daarnaast is er de Clean Development Mechanism (CDM) standaard die zowel in de vrijwillige als verplichte compensatiemarkt wordt gebruikt.

Bekijk onderstaande tabel voor de verschillen tussen de diverse standaarden:

FairClimateFund biedt bedrijven en particulieren CO₂-credits die gecertificeerd zijn door de hoogste internationale standaarden, namelijk het Gold Standard–keurmerk (opgericht door onder andere het Wereld Natuur Fonds) en/of de Fairtrade Climate Standard. De Fairtrade Climate Standard is een relatief nieuwe standaard die ontwikkeld is door Fairtrade International en Gold Standard, in samenwerking met FairClimateFund en is gebaseerd op de volgende principes:

  • Fairtrade minimumprijs De eindgebruiker betaalt een minimumprijs voor de Fairtrade Carbon Credits. Deze minimumprijs dekt alle kosten van het klimaatproject.
  • Eigenaarschap Lokale huishoudens zijn eigenaar van de Fairtrade Carbon Credits en betalen hiermee hun kooktoestel af.
  • Fairtrade premie Bovenop de minimumprijs wordt een premie betaald. Deze premie wordt beheerd door de lokale coöperatie en geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie.
  • Bottom-up capaciteitsopbouw Lokale gemeenschappen initiëren zelf klimaatprojecten, verzorgen trainingen en zorgen voor monitoring en onderhoud van kooktoestellen.
  • Vermindering CO₂-uitstoot eindafnemers Afnemers van Fairtrade Carbon Credits hebben een CO₂-reductieplan.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over Fairtrade Carbon Credits:
Video afspelen