ONZE AANPAK

ONZE AANPAK

Samen met onze partners financieren en implementeren wij klimaatprojecten. We concentreren ons op schoner koken- en herbebossingsprojecten. Deze klimaatprojecten verminderen de CO₂-uitstoot en ontbossing en verbeteren de leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.

Onze projecten zijn Gold Standard en/of Fairtrade gecertificeerd. Compensatieprojecten kunnen aan verschillende standaarden voldoen. De standaarden bevestigen de CO₂-reductie en in sommige gevallen de lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu. In de vrijwillige compensatiemarkt zijn de meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen de Verified Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard. Daarnaast is er de Clean Development Mechanism (CDM) standaard die zowel in de vrijwillige als verplichte compensatiemarkt wordt gebruikt.

Bekijk onderstaande tabel voor de verschillen tussen de diverse standaarden:

FairClimateFund biedt bedrijven en particulieren CO₂-credits die gecertificeerd zijn door de hoogste internationale standaarden, namelijk het Gold Standard–keurmerk (opgericht door onder andere het Wereld Natuur Fonds) en/of de Fairtrade Climate Standard. De Fairtrade Climate Standard is een relatief nieuwe standaard die ontwikkeld is door Fairtrade International en Gold Standard, in samenwerking met FairClimateFund en is gebaseerd op de volgende principes:

  • Fairtrade minimumprijs.

Ervoor zorgen dat de gemiddelde kosten van het uitvoeren van de projecten worden gedekt. Dit is een innovatieve toevoeging aan de vrijwillige koolstofmarkt, die een vangnet biedt voor koolstofprojecten.

  • Mogelijkheden om zich aan te passen

Er wordt een Fairtrade-premie betaald naast de betaling voor de Fairtrade Carbon Credits, die naar producentenorganisaties gaat, die kunnen beslissen hoe ze deze het beste kunnen investeren om hen en hun gemeenschappen weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering.

  • Capaciteitsopbouw

De Fairtrade Klimaatstandaard biedt producenten een manier om een actievere rol te spelen in de koolstofprojecten, door hun kennis over klimaatverandering te verbeteren, vaardigheden op het gebied van projecten en koolstofbeheer te ontwikkelen en in de loop van de tijd de leiding en ontwikkeling van hun eigen koolstofprojecten op zich te nemen.

  • Arbeidsomstandigheden en milieu

Projecten worden uitgevoerd met respect voor de Fairtrade-principes met betrekking tot milieu- en arbeidspraktijken.

  • Emissiereducties van eindkopers

Degenen die Fairtrade Carbon Credits aan het einde van de toeleveringsketen kopen, moeten een geloofwaardig plan opstellen om hun uitstoot te verminderen en hun uitstoot in toenemende mate te compenseren met Fairtrade Carbon Credits.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over Fairtrade Carbon Credits:
Video afspelen