maatschappelijke organisaties

Klimaatstrategie voor maatschappelijke organisaties

Als maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld ontwikkelings- en/of milieuorganisatie) zet jij je in om de wereld en haar inwoners een stukje beter te maken. Nu en in de toekomst. De vermindering van CO2-uitstoot en het investeren in klimaatprojecten hoort daar ook bij.

FairClimateFund helpt je bij het verduurzamen van jouw organisatie en activiteiten: samen brengen wij de CO2-voetafdruk van jouw organisatie in kaart. Het gaat niet alleen om de impact van jouw activiteiten maar ook om de CO2-voetafdruk, zowel van die activiteiten als van de eigen organisatie. Met jou kijken we welke stappen je kunt ondernemen om de uitstoot te verminderen en in welke klimaatprojecten je kan investeren.

In 5 stappen naar een eerlijk klimaat!

Klimaatstrategie voor maatschappelijke organisaties

1

co2-voetafdruk in kaart brengen

De CO2-voetafdruk van jouw organisatie wordt bepaald door verschillende factoren: denk aan energieverbruik, logistiek en dagelijks vervoer van de medewerkers. Voor internationale organisaties zijn vooral internationale reizen (vliegverkeer) een kritische factor. Wij kunnen jou ondersteunen bij het in kaart brengen van de voetafdruk van de eigen organisatie en de activiteiten (projecten) en een analyse maken van jouw scope 1, 2 en 3 emissies.

Organisaties kunnen net als bedrijven gebruik maken van onze CO2-calculator. Hier kan je de emissies van het gebruik van gas, electriteit en vervoer (auto, OV, vliegreizen) berekenen, alleen of alles tegelijk. Dit is geen volledige CO2-voetafdruk. Wil je de voetafdruk beter benaderen zijn er aanvullende opties. Je kunt er voor kiezen om een opslagfactor te gebruiken, of gebruik maken van de milieubarometer. Wij kunnen je hier ook bij helpen.

Voor internationale hulporganisaties is er sinds 2023 ook de Humanitarian Carbon Calculator. Deze is ontwikkeld door o.a. het Internationale Rode Kruis.

2

co2-uitstoot verminderen

In een klimaatstrategie van een serieuze organisatie staat het reduceren van je CO2-uitstoot voorop. Als je je energieverbruik en CO2-uitstoot in kaart hebt gebracht, kan je deze als basis gebruiken voor je klimaatdoelen. Het referentiepunt voor klimaatdoelen van bedrijven zijn de Science Based Targets. Na het bepalen van doelen gaat het om het identificeren van de meest kansrijke manieren om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Als iedereen dit doet bereiken we in 2050 netto nul uitstoot. Ook maatschappelijke organisaties dienen zich hier bij aan te sluiten. Er is nog geen duidelijk referentiepunt voor deze sector. Een aantal organisaties in Nederland werkt in samenwerking met GSES System aan de ontwikkeling van een sectorspecifieke sustainability benchmark. FairClimateFund participeert in dit project.

3

Zelf duurzame energie opwekken

Voor de energie die je toch nodig hebt voor jouw organisatie, adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie. Vermijd zoveel mogelijk fossiele brandstoffen. Denk aan electrisch rijden of investeren in zonne- of windenergie. Is dit ook mogelijk bij kantoren in het buitenland? Wij kunnen helpen om de mogelijkheden in kaart te brengen.

4

Rest co2-uitstoot beprijzen

Voor de CO2-uitstoot die je (nog) niet kunt verminderen, kan je ook verantwoordelijkheid nemen. Door resterende broeikasgasemissies te beprijzen, creëer je een klimaatfinancieringsbudget voor de organisatie. Dit budget kan je vervolgens gebruiken om de CO2-uitstoot verder terug te dringen én te investeren in eerlijke klimaatprojecten die een positieve impact hebben op het milieu en de mensen die er wonen. Als je als internationale organisatie activiteiten in Afrika, Azië of Latijns Amerika onderneemt kunnen wij ook kijken of het mogelijk is om samen eerlijke klimaatprojecten op te zetten.

5

Een eerlijk verhaal

Wat is precies de impact van de stappen die je onderneemt om jouw organisatie en haar activiteiten te verduurzamen? Wie profiteren er van de opbrengsten van de CO2-credits die je koopt of CO2-bijdragen die je levert (’contribution units’) en wat is hun verhaal? Een aansprekend verhaal met duidelijke feiten en cijfers helpt om jouw medewerkers en belangrijkste stakeholders te overtuigen en in beweging te krijgen. Wij helpen jou bij het creëren van een helder en vooral eerlijk verhaal.

fcf - Paul Latta

Neem contact op met onze collega Paul Latta om alle mogelijkheden te ontdekken!

Paul Latta

Business Developer
Telefoon: 030-2348210
E-mail: latta@fairclimatefund.nl

ik investeer fairtrade...

en draag bij aan betere leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.

Ik wil investeren als