sdg 13: klimaatactie

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Onze projecten dragen bij aan een aantal van deze SDG’s, zoals SDG 13: Klimaatactie.

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.


In december werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie. Verder is het belangrijk dat met name ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.


FairClimateFund streeft met zijn klimaatprojecten naar een eerlijk klimaat: een wereld waarin degenen die het meest bijdragen aan klimaatverandering investeren in projecten voor CO2-reductie, die ten goede komen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.


Ons doel is om samen met onze partners een miljoen ton CO2 te reduceren door te investeren in projecten die gericht zijn op het bieden van efficiënte kookoplossingen voor een half miljoen mensen en het planten van een half miljoen bomen tegen 2025.