SDG 4: Goed onderwijs

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Onze projecten dragen bij aan een aantal van deze SDG’s, zoals SDG 4: Goed onderwijs.

Met name door de millenniumdoelen is er op het gebied van onderwijs de laatste jaren veel verbeterd, vooral voor vrouwen en meisjes. Maar er valt nog veel winst te behalen. In 2030 moeten dan ook alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken.

Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs. Binnen dit doel is ook meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In onze projecten worden er trainingen verzorgd om lokale gemeenschappen bewust te maken van klimaatverandering en milieu.