De Klimaatpelgrimstocht

– 07 oktober 2021

De Klimaatpelgrimstocht

Nieuwsbericht
07 okt 2021

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.

De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. FairClimateFund en Cordaid sluiten 10 oktober ook aan. Waarom? Omdat wij geloven dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige generaties over de hele wereld een duurzaam bestaan kunnen opbouwen.

Wij willen mensen in ontwikkelingslanden steunen in de klimaatcrisis. Dit betekent dat we toewerken naar een beter klimaat en tegelijkertijd de meest kwetsbare mensen weerbaarder maken tegen klimaatverandering. Dat doen we o.a. door mensen te ondersteunen om hun bestaan aan te passen aan klimaatverandering; en door te investeren in CO2-reductie projecten met een grote sociale impact.

Wil jij ook meewerken aan een beter en eerlijk klimaat? Cordaid en FairClimateFund bieden unieke oplossingen voor organisaties, kerken en particulieren om maatschappelijk verantwoord en duurzaam bezig te zijn. In een paar stappen kun je eenvoudig actie ondernemen:

1. Scan: Bereken jouw CO2 uitstoot via onze CO2 calculator!

2. Reduceer: Op onze website vind je tips om jouw CO2 uitstoot te verkleinen.

3. Compenseer: De uitstoot die je nog niet kunt reduceren, compenseer je met eerlijke CO₂-rechten (Fairtrade Carbon Credits).

4. Steun een adaptatie project: Bijvoorbeeld het project zouttolerante voedselgewassen in Bangladesh van Cordaid.

5. Loop mee en teken de petitie: Ga naar https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/