CO₂ compensatie: werkt het of werkt het niet?

– 12 augustus 2023

CO₂ compensatie: werkt het of werkt het niet?

Nieuwsbericht
08 jun 2023

Tijdens de Relatiedag van FairClimateFund doken we
samen met onze klanten
en partners diep in de
wereld van CO₂-compensatie.

De vrijwillige CO₂-compensatiemarkt is complex en tegelijkertijd gebeurt er heel veel. Zo is het je vast niet ontgaan dat er de laatste tijd veel kritiek is op de geclaimde klimaatimpact van CO₂-compensatieprojecten en de wijze waarop bedrijven CO₂-compensatie inzetten om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen. FairClimateFund pleit al lang voor meer transparantie in de vrijwillige CO₂-markt en een eerlijke verdeling van de carbon gelden.

Wij streven naar een CO₂-markt die ten goede komt aan mensen en gemeenschappen in de meest kwetsbare regio’s in de wereld, want dat is hard nodig. De effecten van klimaatverandering zijn namelijk al jarenlang zichtbaar en de impact in kwetsbare gebieden is groot. Stoppen met CO₂-compensatie is wat FairClimateFund betreft dan ook geen optie. We hebben nu echt alle maatregelen nodig om de effecten van klimaatverandering te temperen. En ja, er is in de tussentijd nog veel te verbeteren aan CO₂-compensatie.

Onze projecten maken impact
De compensatieprojecten van FairClimateFund reduceren niet alleen CO₂-uitstoot, ze hebben ook positieve impact op de leefomstandigheden van de meest kwetsbaren. Koken op open vuur is bijvoorbeeld zeer schadelijk voor de gezondheid van vrouwen en kinderen en schoner koken levert ook veel andere voordelen op, zoals tijdswinst en verminderde ontbossing. Daarnaast wordt in onze projecten ook ingezet op adaptatiemaatregelen, zoals de aanplant van schaduwbomen voor kwetsbare gewassen, zoals koffiestruiken.

Ondertussen is klimaatfinanciering hard nodig voor kwetsbare gemeenschappen en de vrijwillige CO₂-markt kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren als de carbon inkomsten daadwerkelijk terechtkomen bij lokale huishoudens. De verwachting is dat de waarde van de vrijwillige CO₂-markt in 2030 stijgt naar maar liefst 10-40 miljard euro volgens de Boston Consulting Group.

FairClimateFund is de belangrijkste aanbieder wereldwijd van CO₂-credits die gecertificeerd zijn door Gold Standard én de Fairtrade Climate Standard, wat betekent dat lokale gemeenschappen zelf eigenaar zijn van de CO₂-credits en hier een eerlijke prijs voor krijgen inclusief een Fairtrade premie. Deze premie wordt beheerd door lokale coöperaties en geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie.

Klimaatimpact van bedrijven
Niet alleen maken onze CO₂-compensatieprojecten impact, ook blijkt uit recent onderzoek van Trove Research dat bedrijven die carbon credits inzetten, twee keer zo snel CO₂ reduceren dan bedrijven die dit niet doen en dat is natuurlijk goed nieuws voor het klimaat.

Voor veel bedrijven is het alleen nog niet mogelijk om helemaal naar nul CO₂-uitstoot te gaan en CO₂-compensatie is dan een goede oplossing. Wij adviseren bedrijven om een actief klimaatbeleid te volgen en vooral in te zetten op CO₂-reductie. Resterende CO₂-uitstoot kan je vervolgens intern beprijzen. De klimaatfinanciering die je daarmee creëert, zet je als bedrijf vervolgens in op verdere reductie, innovatie en investering in impactvolle projecten op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en biodiversiteit.

Als bedrijf is het wel belangrijk om transparant en eerlijk te communiceren over jouw klimaatbeleid. Wij adviseren bijvoorbeeld om harde claims zoals CO₂-neutraal en klimaatneutraal zoveel mogelijk te vermijden. Deze claims kloppen vaak niet 100%. Dat kan onder andere liggen aan de robuustheid van je CO₂-voetafdruk analyse of het klimaatproject waar je mee compenseert. Denk hierbij bijvoorbeeld bomen die nog geplant moeten worden, of nog niet volgroeid zijn of die door een natuurramp verdwijnen. Vertel liever op heldere wijze je hele klimaatverhaal inclusief tegenslagen en hoogtepunten. De vorm en presentatie van jouw klimaatverhaal zijn de sleutel tot succes.

Meer transparantie
Tenslotte is FairClimateFund een groot voorstander van de toetsing van CO₂-compensatieprojecten en “klimaatneutrale” claims van bedrijven door onafhankelijke organisaties. Gelukkig zijn er internationaal initiatieven in ontwikkeling die zich hiermee gaan bezighouden, zoals het Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative – VCMI de Integrity Council for the Voluntary Carbon Market – ICVCM en het Carbon Credit Quality Initiative – CCQI

Wil jij jouw CO₂-uitstoot ook reduceren of ben je hier al mee bezig en heb je vragen hierover, neem dan gerust contact op met een van onze collega’s en dan helpen we je graag verder.

“Samen werken we aan een beter en eerlijker klimaat voor ons allemaal!”