particulieren

particulieren

In 4 stappen naar een eerlijk klimaat!

Breng met behulp van FairClimateFund jouw CO₂-voetafdruk in kaart en verminder je CO2-uitstoot. Daarnaast investeer je in een beter klimaat en een beter leven voor mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

1

co2-voetafdruk in kaart brengen

Jouw CO₂-voetafdruk wordt bepaald door verschillende factoren: denk aan elektraverbruik, vliegreizen en dagelijks vervoer. FairClimateFund helpt je bij het in kaart brengen van jouw CO₂-voetafdruk via onze CO₂-calculator.

2

co2-uitstoot verminderen

Duurzaam leven begint met het maken van bewustere keuzes op het gebied van consumeren, wonen en vervoer. Je kunt op ieder moment zelf beslissen om jouw CO₂-voetafdruk te verkleinen. Kijk hier voor tips!

3

Zelf duurzame energie opwekken

Voor de energie die je toch nog nodig hebt, adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie. Denk aan elektrisch rijden of investeren in zonne-energie of windenergie.

4

Rest co2-uitstoot beprijzen

Ook voor de CO₂-uitstoot die je (nog) niet kunt verminderen, kan je verantwoordelijkheid nemen. Deze emissies hebben namelijk grote gevolgen voor mensen in kwetsbare gebieden. Op basis van jouw resterende CO2-voetafdruk bepaal je hoeveel geld je wilt investeren in eerlijke klimaatprojecten.

In onze projecten werken we met Fairtrade-principes die lokale gemeenschappen helpen duurzame praktijken over te nemen, zoals het planten van bomen en het gebruik van hernieuwbare energie. Deze projecten hebben een positieve impact op het milieu en de mensen die er wonen.

Door bij te dragen aan klimaatprojecten die mitigatie, adaptatie, biodiversiteit en natuurbehoud ondersteunen neem je verantwoordelijkheid voor je resterende emissies en werk je mee aan wereldwijde klimaatactie.

ik investeer fairtrade...

en draag bij aan betere leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.

Ik wil investeren als