voor bedrijven

In 5 stappen naar een eerlijk klimaat

Klimaatstrategie voor maatschappelijke organisaties
FairClimateFund helpt je bij het verduurzamen van jouw bedrijfsvoering, producten en/of diensten: samen brengen wij de CO₂-voetafdruk van jouw bedrijf in kaart. Vervolgens bekijken we welke stappen je kunt ondernemen om jouw CO₂-uitstoot te verminderen en in welke klimaatprojecten je kan investeren.
1
co2-voetafdruk in kaart brengen

De CO₂-voetafdruk van jouw bedrijf wordt bepaald door verschillende factoren: denk aan elektraverbruik, logistiek en dagelijks vervoer van jouw medewerkers. Wij kunnen jou ondersteunen bij het in kaart brengen van jouw productieketen en een analyse maken van jouw scope 1, 2 en 3 emissies.

Valt jouw bedrijf onder het MKB? Breng dan jouw energieverbruik in kaart via onze CO2-calculator.

2
co2-uitstoot verminderen
In jouw klimaatstrategie staat het reduceren van je CO₂-uitstoot voorop. Als je je energieverbruik en CO₂-uitstoot in kaart hebt gebracht, kun je deze als basis gebruiken voor je klimaatdoelen (Science Based Targets). Vervolgens helpen we je met het bepalen van de belangrijkste en meest rendabele kansen zijn om jouw energieverbruik terug te brengen en je CO₂-uitstoot te verminderen.
3
Zelf duurzame energie opwekken
Voor de energie die je toch nog nodig hebt voor jouw bedrijf, adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie. Denk aan elektrisch rijden of investeren in zonne-energie of windenergie. Wij helpen jou om de mogelijkheden in kaart te brengen.
4
Rest co2-uitstoot beprijzen
Voor de CO₂-uitstoot die je (nog) niet kunt verminderen, kan je ook verantwoordelijkheid nemen. Door resterende broeikasgasemissies te beprijzen, creëer je een klimaatfinancieringsbudget voor het bedrijf. Dit budget kan je vervolgens gebruiken om de CO2-uitstoot verder terug te dringen én te investeren in eerlijke klimaatprojecten die een positieve impact hebben op het milieu en de mensen die er wonen.

5

Een eerlijk verhaal

Wat is precies de impact van de stappen die je onderneemt om te verduurzamen? Wie profiteren er van de opbrengsten van de CO₂-credits die je koopt en wat is hun verhaal? Een aansprekend verhaal met duidelijke feiten en cijfers helpt om jouw medewerkers en belangrijkste stakeholders te overtuigen en in beweging te krijgen. Wij helpen jou bij het creëren van een helder en vooral eerlijk verhaal.

Wil je meer informatie over duurzaam ondernemen? Lees dan onze whitepaper: Whitepaper CO2 voetdruk reduceren of neem contact met ons op:

fcf - Paul Latta

Neem contact op met onze collega Paul Latta om alle mogelijkheden te ontdekken!

Paul Latta

Business Developer
Telefoon: 030-2348210
E-mail: latta@fairclimatefund.nl

ik investeer fairtrade...

en draag bij aan betere leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.