peru – herbebossing voor koffieboeren

peru – herbebossing voor koffieboeren

In dit project zorgen boeren - die in het bovenste stroomgebied (3000m) van het koffieteeltgebied in Piura wonen - voor herbebossing van de regio. Hierdoor wordt erosie verminderd en de wateropslagcapaciteit verbeterd. Ze voorzien hiermee ook in hun eigen levensonderhoud door de winning en productie van hout uit duurzaam bosbeheer. Bovendien leggen de bomen gemiddeld 22 kilo CO₂ per boom per jaar vast.

Plattelandsontwikkeling en landbouw in de regio Piura in Peru zijn zeer vatbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Door ontbossing wordt de regio in Sierra Piura bovendien getroffen door erosie en neemt de productiviteit af. Boerderijen zijn in handen van kleinschalige boeren met elk minder dan 3 hectare. Zoals de meeste kleine boeren wereldwijd, hebben deze boeren weinig financiële mogelijkheden om te investeren in hun boerderijen of in hun omgeving.

In 2011 startten koffiecoöperatie Norandino en Progreso Foundation een herbebossingsprogramma in nauwe samenwerking met 11 boerengemeenschappen (ongeveer 400 gezinnen) die in het bovenste stroomgebied van het koffieteeltgebied wonen. In totaal is er meer dan 200 hectare bos aangeplant. Dit herbebossingsprogramma is het eerste in zijn soort dat is gecertificeerd door Gold Standard en de Fairtrade Climate Standard.

Project detail

PROJECT TYPE

PROJECT VERIFICATIE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

DOWNLOADS

LINKS

De impact van het project

12

x duizend ton CO₂ wordt gereduceerd

542

x duizend bomen worden geplant

2

x duizend koffieboeren worden geholpen

Het project in detail

Dankzij de inkomsten van de CO2-credits is een programma voor duurzame herbebossing, een programma voor capaciteitsopbouw en een werkgelegenheidsprogramma voor boerenfamilies ontwikkeld. Er worden ook aanvullende aanpassingsmaatregelen gefinancierd met de inkomsten uit CO2-credits, zoals het planten van schaduwbomen en verbeterde snoeitechnieken.

Vanwege de behoeften van de gemeenschappen in het bovenste stroomgebied hebben FairClimateFund en Norandino een gezamenlijke ambitie opgezet om nog eens 500 hectare bos te realiseren in de komende 5 jaar.

Deel deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn
navdot-black-rightCreated with Sketch.
navdot-black-rightCreated with Sketch.
navdot-black-rightCreated with Sketch.

Onze klanten

Verhalen uit het veld

november 6, 2022
Cordaid en FairClimateFund pleiten voor hardere internationale klimaatactie op COP27.
september 10, 2019
Onze collega Marcel Spaas heeft ons herbebossingsproject in Sierra Piura bezocht.