ruminiyati-2

indonesie - schoon koken op biogas

Een groot aantal Indonesische plattelandsfamilies zijn afhankelijk van de landbouw om inkomen te genereren en kwetsbaar voor klimaatverandering. Biovergisters helpen om de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen. Het bespaart ook tijd en geeft vrouwen een sterkere positie. Het gebruik van bio-slurry op gewassen genereert extra inkomsten.

Op het platteland van Indonesië is landbouw afhankelijk van een gezonde natuurlijke omgeving. Door de toenemende dreiging van het veranderende klimaat wordt het landbouwinkomen in gevaar gebracht.

Biogas biedt kleine boeren met vee een duurzame manier om de afhankelijkheid van brandhout en dure fossiele brandstoffen voor het koken te reduceren. Ook verbetert biogas hun levensomstandigheden aanzienlijk en helpt om de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen.

Het Indonesische Biogasprogramma (IDBP) wordt in Indonesië het BIRU-programma genoemd. BIRU betekent: ‘blauw’ en is een acroniem van Biogas Rumah, wat vertaalt als ‘biogas voor thuis’. Het programma heeft biogasinstallaties gebouwd bij huishoudens in 12 provincies in Indonesië, namelijk Lampung, West Java, DKI Jakarta, Banten, Midden-Java, D.I. Yogyakarta, Oost-Java, Zuid Sulawesi, Centraal-Sulawesi, Bali, West-Nusa Tenggara en Oost-Nusa Tenggara (Sumba).

Het BIRU-programma werd gestart door Hivos, in nauwe samenwerking met het Indonesische Ministry of Energy and Mineral Resources en SNV. Hivos heeft Yayasan Rumah Energi (YRE) opgericht en versterkt om BIRU te implementeren. Inmiddels is YRE een krachtige organisatie om biogas- en energieprojecten uit te voeren. In 2021 droeg Hivos ook de ontwikkeling en certificering van CO₂-projecten over aan YRE. In 2022 heeft FairClimateFund de verkoop van Gold Standard Carbon Credits, gegenereerd uit dit project, van Hivos overgenomen.

Project detail

Project type
Biogas
Project verificatie
Sustainable development goals
1. Einde aan armoede
2. Einde aan honger
downloads
Factsheet - Indonesië schoon koken op biogas

De totale impact van het project

394

co₂-reductie

x duizend ton CO₂ gereduceerd

26

biogas

x duizend biogasinstallaties duizend geïnstalleerd

8

huishoudens

x duizend huishoudens gebruiken bioslurry als kunstmest

Het project in detail

Het biogasprogramma distribueert biovergisters als lokale duurzame energiebron door een commerciële, marktgerichte sector te ontwikkelen. Dit biedt zakelijke kansen voor bouwbedrijfjes, evenals training en werk voor metselaars. Boeren ontvangen subsidie uit de carbonfinanciering en hebben toegang tot leningen via lokale coöperaties.

Om de positieve sociale en economische voordelen voor vrouwen te onderschrijven, kreeg het programma in 2015 de W+ Standaard. Dit is een uniek label ontwikkeld door WOCAN om de versterking van de positie van vrouwen te meten. Het WOCAN W+ team past de W+ Standaard toe in samenwerking met BIRU in twee provincies van Indonesië: West Nusa Tenggara en Oost-Java. De W+ tijdmethode kwantificeert vrouwen-voordeel als dagelijkse bespaarde tijd van 61 minuten.

indonesie-website
Deel deze pagina

Onze klanten