cambodja – schoon koken op biogas

cambodja – schoon koken op biogas

Het gebruik van biogas verbetert levensomstandigheden en helpt de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Koken op biogas is snel en rookloos en zorgt voor gezondheidsvoordelen voor het hele gezin, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen. Het tweede product, bio-slurry, is een zeer goede meststof die de productiviteit van gewassen verhoogt.

Koken wordt op het platteland van Cambodja voornamelijk gedaan op hout en houtskool. Koken op open vuur of traditionele kachels veroorzaakt luchtvervuiling. Dit resulteert in veel gezondheidsproblemen en het vroegtijdig overlijden van mensen. Bovendien stoot deze manier van koken veel CO2 uit en de voorraad bos om hout en houtskool te winnen neemt snel af. Om dit te voorkomen is koken op biogas een ideale oplossing. Biogas is een bron van schone, hernieuwbare brandstof en biologische mest die kan worden gebruikt om de gewasopbrengst te verbeteren. Dit leidt tot een hoger inkomen. Ook is koken op biogas snel en rookloos. Het elimineert de noodzaak om tijd te besteden aan het verzamelen van brandhout en verbeterd de gezondheid van gebruikers, vooral vrouwen en kinderen.


Het Cambodian National Biodigester Programme (NBP) ontwikkelt een zelfzvoorzienende, markt georiënteerde nationale binnenlandse biogasvergistersector. Het voorziet in training van boeren en opleiding van vakmensen, vestiging van onafhankelijke lokale bedrijfjes, kwaliteitscontrole van gebouwde vergisters en ondersteuning bij marketing en promotie. Door de verkoop van carboncredits kunnen biogasinstallaties gesubsidieerd worden. Daarnaast is er een speciale biogaslening beschikbaar.


In 2006 hebben het Cambodian Ministery of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) en de Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie SNV het Cambodian National Biodigester Programme (NBP) opgestart. Sinds 2017 heeft het Ministerie het programma zelfstandig voortgezet met behulp van de opbrengst van de verkoop van carbon credits. Hivos ondersteunde het programma door de registratie van het project bij de Gold Standard en de monitoring en verificatie van emissiereducties. In 2022 heeft Hivos zich teruggetrokken en sindsdien verkoopt FairClimateFund de carbon credits die het project genereert.

Project detail

PROJECT TYPE

PROJECT VERIFICATIE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

DOWNLOADS

De totale impact van het project

970

x duizend ton CO₂ gereduceerd

28

x duizend biogas installaties geïnstalleerd

293

x duizend hout bespaard

Het project in detail

Biovergisters bieden voor huishoudens met vee een manier om hun afhankelijkheid van vervuilend brandhout en dure fossiele brandstoffen te verminderen. Koken met biogas is snel en rookloos. Het verbetert de gezondheid van vooral vrouwen en kinderen. Overgebleven bio-slurry van het biogasproces is een uitstekende organische meststof die kan worden toegepast om de opbrengst van gewassen te verbeteren. Door meer groenten te verkopen is er extra inkomen voor gezinnen.

Deel deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn
navdot-black-rightCreated with Sketch.
navdot-black-rightCreated with Sketch.
navdot-black-rightCreated with Sketch.

Onze klanten

Verhalen uit het veld

maart 4, 2022
Met steun van Hivos tekende het Biogas Consortium een ​​samenwerkingsovereenkomst met ons.