DE UITDAGING

DE UITDAGING

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van dit moment: temperaturen stijgen en we krijgen steeds vaker te maken met onvoorspelbare regenval, overstromingen en extreme droogte. Met alle gevolgen van dien: mislukte oogsten, voedseltekorten en aantasting van onze ecosystemen. Klimaatverandering treft ons allemaal, maar mensen in ontwikkelingslanden zijn veel kwetsbaarder voor de gevolgen ervan. Om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden, moeten we nu in actie komen.

Terwijl wij in het Westen grotendeels verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, hebben mensen in ontwikkelingslanden hier veel meer last van. Dat is niet eerlijk. FairClimateFund maakt projecten mogelijk die CO₂-uitstoot reduceren en daarnaast een betere toekomst geven aan mensen in ontwikkelingslanden. Dit doen wij door te investeren in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden met een focus op schonere kookoplossingen en het planten van bomen volgens eerlijke uitgangspunten. Met de CO₂-credits die deze projecten genereren, betalen lokale huishoudens hun investering terug.

Een derde van de wereldbevolking kookt nog dagelijks op een open houtvuurtje, meestal binnenshuis. De rook die daarbij vrijkomt is zeer schadelijk voor de gezondheid. Wereldwijd sterven hierdoor jaarlijks bijna vier miljoen mensen aan met name longziekten; dat is meer dan aan aids, malaria en tbc bij elkaar.

Bron: World Health Organization