maxhavelaarethiopie-4740-copy

fairtrade co₂-compensatie

Compensatieprojecten kunnen aan verschillende standaarden voldoen. De standaarden bevestigen de CO₂-reductie en in sommige gevallen de lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu. Wij investeren in eerlijke projecten die bijdragen aan betere leefomstandigheden voor de meest kwetsbare groepen voor de gevolgen van klimaatverandering.

In de vrijwillige compensatiemarkt zijn de meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen de Verified Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard. Daarnaast is er de Clean Development Mechanism (CDM) standaard die zowel in de vrijwillige als verplichte compensatiemarkt wordt gebruikt.

Bekijk onderstaande tabel voor de verschillen tussen de diverse standaarden:

FairClimateFund biedt bedrijven en particulieren CO₂-credits die gecertificeerd zijn door de hoogste internationale standaarden, namelijk het Gold Standard–keurmerk (opgericht door onder andere het Wereld Natuur Fonds) en/of de Fairtrade Climate Standard. De Fairtrade Climate Standard is een relatief nieuwe standaard die ontwikkeld is door Fairtrade International en Gold Standard, in samenwerking met FairClimateFund en is gebaseerd op de volgende principes:

 • Fairtrade minimumprijs
  De eindgebruiker betaalt een minimumprijs voor de Fairtrade Carbon Credits. Deze minimumprijs dekt alle kosten van het klimaatproject.

 • Eigenaarschap
  Lokale huishoudens zijn eigenaar van de Fairtrade Carbon Credits en betalen hiermee hun kooktoestel af.

 • Fairtrade premie
  Bovenop de minimumprijs wordt een premie betaald. Deze premie wordt beheerd door de lokale coöperatie en geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie.

 • Bottom-up capaciteitsopbouw
  Lokale gemeenschappen initiëren zelf klimaatprojecten, verzorgen trainingen en zorgen voor monitoring en onderhoud van kooktoestellen.

 • Vermindering CO₂-uitstoot eindafnemers
  Afnemers van Fairtrade Carbon Credits hebben een CO₂-reductieplan.
  enter
  Bekijk onderstaande video voor meer informatie over Fairtrade Carbon Credits: