Reageren op de crisis in Soedan: Uitbreiding solar cookers in Tsjaad

– 8 november 2023

Reageren op de crisis in Soedan: Uitbreiding solar cookers in Tsjaad

Nieuwsbericht
08 nov 2023

Ons solar cooker project in vluchtelingenkampen in Tsjaad wordt momenteel geconfronteerd met de dringende behoefte aan uitbreiding van zonnekokers, vanwege de recente vluchtelingencrisis in de regio. De situatie in Tsjaad heeft een verontrustende wending genomen door het uitbreken van een nieuw conflict in Darfur op 15 april 2023. Dit verwoestende conflict heeft geleid tot de ontheemding van meer dan 5 miljoen mensen, waarvan meer dan een miljoen hun land zijn ontvlucht. Van deze laatste groep hebben 400.000 hun toevlucht gezocht in Tsjaad, en er groeit bezorgdheid dat dit aantal zal blijven stijgen. De provincie Wadi Fira, waar ons huidige solar cooker project zich bevindt (Touloum en Iridimi), biedt momenteel onderdak aan meer dan 170.000 vluchtelingen

Ons werk in Tsjaad
Sinds 2019 voorziet FairClimateFund vluchtelingen in de Iridimi en Touloum vluchtelingenkampen in Tsjaad met solar cookers, die zijn gevlucht uit het Darfur-conflict in Soedan. Het conflict in Darfur wordt gekenmerkt door etnisch geweld, wat heeft geleid tot grootschalige ontheemding en lijden onder de lokale bevolking. Deze vluchtelingen verblijven in kampen in een dorre omgeving met beperkte houtbronnen in de buurt. Op dit moment voorziet FairClimateFund ongeveer 10.000 mensen van diensten, bijna gelijk verdeeld over de kampen in Iridimi en Touloum.

Uitdagingen in de vluchtelingenkampen
FairClimateFund werkt samen met de lokale organisatie l’Agence de développement économique et social (ADES) en wordt hierin ondersteund door Hamerkop Climate Impacts. Tijdens een van onze meest recente wekelijkse bijeenkomsten werd duidelijk dat er nog eens 14.000 vluchtelingen zijn aangekomen in het Iridimi-vluchtelingenkamp. Daarnaast hebben 2.000 vluchtelingen zich gevestigd in Touloum. Als reactie op deze toename van het aantal vluchtelingen heeft ADES haar inspanningen verlegd naar de bouw van huisvestingsfaciliteiten om deze nieuwe aankomsten te kunnen huisvesten.

De uitdagingen waarmee deze vluchtelingen worden geconfronteerd, worden verergerd door een ernstig tekort aan brandstof voor koken en kookgerei, zoals benadrukt in een UNHCR-rapport van begin juli. De dringende behoeften van de vluchtelingen worden als volgt uiteengezet:

Prioritaire behoeften geïdentificeerd door ondervraagde vluchtelingen in Tsjaad waren:
Kookgerei (14%), slaapuitrusting (14%), huishoudelijke artikelen (14%), persoonlijke hygiëneproducten (13%), bouwmaterialen (13%), zonnelampen/fakkels (12%), kleding (11%) en hout/gas (10%) zijn de prioritaire behoeften van vluchtelingen (UNHCR, 2023).

Onze lopende steun
We maken ons diepen zorgen om de gezondheid en het welzijn van de mensen die in de kampen wonen. Het UNHCR-rapport benadrukt het belang van het aanpakken van de ontbrekende kookbenodigdheden. In het licht van deze ontwikkelingen krijgt de missie van het project om solar cookers te leveren aan vluchtelingenfamilies in Tsjaad nog meer betekenis, en ons doel is om ons project in 2024 uit te breiden door meer solar cookers te verstrekken aan mensen in Iridimi en Touloum. Hopelijk kunnen we ook uitbreiden naar een nieuw kamp. Samen met onze lokale partners zullen we de situatie blijven volgen, het project aanpassen indien nodig en ons inzetten om essentiële steun te bieden aan de ontheemde bevolking in Tsjaad.

bio massters

Neem contact op met FairClimateFund

Wil je meer weten over dit project, of heb je interesse om te doneren of te investeren in het project zodat we in 2024 meer mensen in de vluchtelingenkampen in Tsjaad toegang kunnen geven tot schoon koken? Neem contact op met onze projectmanager Evelien: lambooij@fairclimatefund.nl