Klimaatplein vervolgt praktijkonderzoek CO₂-beprijzing met MKB

– 19 december 2018

Klimaatplein vervolgt praktijkonderzoek CO₂-beprijzing met MKB

Nieuwsbericht
19 dec 2018

Door inzicht te krijgen in eigen CO₂-uitstoot en CO₂-belasting die daarmee gepaard gaat, gaan ondernemers duurzamer en kostenbewuster om met energieverbruik. Dat is tenminste de ervaring uit een eerste onderzoek in 2017 onder het Brabantse MKB. Dat onderzoek wordt nu uitgebreid met een twaalftal ondernemingen uit drie verschillende bedrijfstakken.

Deze bedrijven gaan inzien wat een prijs van €60,- per ton CO₂ betekent voor de eigen bedrijfsvoering. Die prijs is volgens onderzoek van de Wereldbank al nodig in het jaar 2020 om zo de klimaatdoelen van Parijs te halen. Deelnemende ondernemers krijgen inzicht in de huidige eigenlijke klimaatkosten én manieren om die kosten zo snel mogelijk naar beneden te brengen. Energiebesparing en duurzame opwekking zijn dan belangrijke maatregelen omdat die direct zorgdragen voor minder verbruik van fossiele brandstoffen.

Welke bedrijven doen mee?
Nadat door diverse media een oproep was geplaatst om deel te nemen aan het vervolgonderzoek meldden zich tientallen ondernemers. Uit alle inzendingen zijn een twaalftal MKB-bedrijven geselecteerd. De selectie vond plaats op basis van geschiktheid, geografische spreiding en mogelijkheden voor verduurzaming. Het betreft een viertal metaalbedrijven, een viertal horecabedrijven en een viertal bedrijven uit de technische maakindustrie.

In januari starten deze bedrijven met het onderzoek dat ze inzicht gaat bieden in hun eigen CO₂-uitstoot, CO₂-kosten en duurzame mogelijkheden om die kosten zo snel mogelijk te verlagen. FairClimateFund brengt samen met een deel van deze bedrijven de CO₂-voetafdruk in kaart. Vervolgens adviseert FairClimateFund over reductie- en compensatiemogelijkheden. Via het Klimaatplein worden de vorderingen op de voet gevolgd. Via deze link zijn de deelnemers aan het CO2-onderzoek> te bekijken. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.