Het invoeren van de CO₂-heffing is volop terug op de politieke agenda

– 07 februari 2019

Het invoeren van de CO₂-heffing is volop terug op de politieke agenda

Nieuwsbericht
07 feb 2019

De PvdA heeft in januari het voorstel om de industrie een nationale CO₂-belasting op te leggen weer onder de aandacht gebracht en ook GroenLinks-leider Jesse Klaver pleit voor een belasting op de CO₂-uitstoot van grote bedrijven. De VVD sluit niet uit dat het wellicht noodzakelijk is om de maatregel in te voeren. Door de invoering van deze maatregel kan voorkomen worden dat de burger het grootste gedeelte van de klimaatrekening betaalt.

Nu de verkiezingscampagnes weer zijn begonnen, profileren de politieke partijen zichzelf weer volop als vechter voor de gewone man of de voorvechter van de hardwerkende Nederlander. Waarschijnlijk is dit ook de reden waarom de PvdA de nationale CO₂-belasting weer onder de aandacht brengt.

Men maakt zich zorgen over de kosten die gepaard gaan met de klimaatmaatregelen die het kabinet moet nemen om de Nederlandse broeikasgasemissies te reduceren. Vrijwel alle politieke partijen zijn van mening dat de lasten van het klimaatbeleid niet te veel bij de burgers mogen komen te liggen.

Door het klimaatakkoord kan de industrie straks aanspraak maken op miljarden euro´s aan klimaatsubsidies, maar er wordt amper extra milieubelasting betaald. Dit betekent dat met het huidige klimaatakkoord de burger voor de kosten zal moeten opdraaien. Aangezien de kosten voor energie in 2019 al flink omhoog zijn gegaan, is dit geen prettig vooruitzicht voor de Nederlandse huishoudens. De PvdA wil de burger ontlasten door het invoeren van de CO₂-belasting.

CDA en VVD zijn bang dat de nationale CO₂-belasting schadelijk is voor de Nederlandse industrie. Onderzoek heeft echter aangetoond dat een CO₂-belasting voor het bedrijfsleven een zeer effectieve maatregel is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Bedrijven zullen veel gemotiveerder zijn om hun CO₂-uitstoot te reduceren, zelf duurzame energie op te wekken en/of hun rest CO₂-uitstoot te compenseren, zodat zij CO₂-neutraal kunnen opereren.

Bovendien blijkt uit recente onderzoeksrapporten van De Nederlandsche Bank en onderzoeksbureau CE Delft dat de schade voor de Nederlandse industrie zal meevallen als de opbrengst van de CO₂-heffing grotendeels wordt teruggesluisd naar het bedrijfsleven in de vorm van klimaatsubsidies. Dit is ook onderdeel van het voorstel van de PvdA.

Als er niets wordt gewijzigd aan het huidige klimaatakkoord, dan zullen Nederlandse burgers in de toekomst slimmer moeten omgaan met hun energieverbruik om de kosten te drukken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld energie vergelijken via een online vergelijkingssite. Huizen kunnen beter geïsoleerd worden en kan er geïnvesteerd worden in zonnepanelen. Op deze manier wordt er bespaard op energiekosten én wonen mensen duurzamer.