Een turbulent jaar voor Ethiopische koffieboeren

– 02 januari 2018

Een turbulent jaar voor Ethiopische koffieboeren

Blog
02 jan 2018

In de eerste helft van 2017 leidden grootschalige rellen tot honderden doden en flinke schade voor koffieproducenten in Ethiopië. Klimaatverandering zorgde ook nog eens voor extreem wisselvallige seizoenen. Voor het eerst sinds de jaren ’50 heeft vorst geleid tot schade aan duizenden hectare koffieplantages.

Koffie is extreem gevoelig voor temperatuurwisselingen. Vooral kleine boeren worden hard getroffen. Zij zijn voor hun bestaan direct afhankelijk van de opbrengst van hun land en zijn financieel niet in staat om zich te weren tegen de gevolgen van klimaatverandering en ontbossing ten behoeve van de vraag naar brandhout.

Daarom investeert FairClimateFund samen met koffiecoöperatie OCFCU in de verspreiding van efficiënte kooktoestellen bij zo’n 10.000 koffieboeren. Koken op deze toestellen vermindert het houtgebruik met 50% waardoor schaduwbomen voor koffieplantages behouden blijven en de CO₂-uitstoot tot wel 70% daalt ten opzichte van de oude situatie. Tevens is een zeer sterke afname van de rook binnenshuis en halen vrouwen een tijdswinst van wel 30 minuten bij de bereiding van een maaltijd.

Ruim 10.000 schonere kooktoestellen geplaatst
Afgelopen jaar zijn er in ons project zo’n 4.000 kooktoestellen geïnstalleerd. In totaal zijn er nu 10.121 ovens besteld voor 5.060 huishoudens en zijn er 8.581 afgeleverd. De uitdaging ligt nog steeds bij de verspreiding van de kooktoestellen. Het terrein is heuvelachtig en moeilijk toegankelijk, er is bijna geen openbaar vervoer en dorpen en huizen liggen verspreid over een groot gebied. Om dit probleem deels te ondervangen, zet ons lokale team een vrachtwagen in om de houtovens vanaf de coöperaties naar een vaste plek in een dorp te brengen waar de boeren ze kunnen ophalen.

Empowerment van vrouwen
Naast het promoten van de efficiënte kooktoestellen, is in 2017 ook flink geïnvesteerd in trainingen over het gebruik. Bij de start van het project waren deze trainingen en de promotie van de ovens vooral gericht op de boeren (lees: mannen), maar nu worden de vrouwen steeds meer betrokken. Zij worden aangespoord om mee te komen naar de coöperatie, zelf trainingen te geven aan gebruikers en de kooktoestellen te promoten in het dorp.

Hoopvolle toekomst
De implementatie van het “cookstove” project in Ghimbi en omgeving heeft natuurlijk niet gelijk invloed op klimaatverandering, maar positieve effecten zijn al zichtbaar. Er worden minder bomen gekapt die bescherming bieden aan de koffieplanten, maar ook trainingen op het gebied van klimaatadaptatie werpen zijn vruchten af. Deze effecten leiden in combinatie met een stabiliserende politieke situatie tot een hoopvollere toekomst voor Zarichun Fikadu en andere boeren in Ethiopië.