Digitale cookstoves in India

– 15 maart 2022

Digitale cookstoves in India

Nieuwsbericht
15 mrt 2022

Digitalisering en cookstoves lijken in eerste instantie weinig met elkaar gemeen te hebben. Wij leggen echter graag aan je uit hoe ze elkaar kunnen versterken. Wij gebruiken namelijk blockchain-technologie in een van onze cookstove-projecten in India.

De wereld digitaliseert en daar moeten we gebruiken van maken. Digitalisering kan veel tijd en geld besparen en hiermee kunnen we de maximale impact uit onze projecten te halen. In het Cooking as a business project onderzoeken we de digitale innovatie: Blockchain.

Cooking as a business

Cooking as a business is een project waar huishoudens in India toegang krijgen tot klimaatfinanciering door schonere kooktoestellen te gebruiken. De verkoop van carbon credits financiert dit. Vrouwen kunnen dit inkomen gebruiken om hun cookstove te betalen, economisch onafhankelijker te worden en voor levensverbeteringen zoals huishoudelijke behoeften – voedsel of onderwijs voor kinderen. In dit project onderzoeken we of blockchaintechnologie de kosten voor monitoring kan verlagen, tijd kan besparen en transparantie kan verbeteren. Door de monitoringskosten te verlagen, komt er bovendien meer geld beschikbaar voor andere activiteiten die de levensomstandigheden verbeteren.

Wat is Blockchain?

Blockchain is een beveiligde database; je zou het kunnen vergelijken met een onbreekbare ketting. In blockchain-databases zijn de gegevens verdeeld over meerdere computers. Elke computer bevat een exacte kopie van de database. Gegevens kunnen alleen worden opgeslagen of bewerkt als alle computers akkoord gaan met de wijziging.

blockchain

Hoe werkt het?

Blockchain-data wordt verzameld door het implementeren van sensoren in cookstoves. De sensoren meten de kooktijd en temperatuur en een bepaalde combinatie van deze variabelen kan worden geregistreerd als kookgebeurtenis. De kookgebeurtenissen worden verzameld in een blockchain-database. Op basis van de kookgebeurtenissen kunnen we meten hoeveel CO₂ er wordt verminderd in vergelijking met koken op open vuur. Deze informatie wordt weergegeven op een zogenaamd Distributed Ledger Technology (DLT)-platform om de emissiereductie te presenteren. Geld kan vervolgens direct worden overgemaakt naar de gebruiker van de cookstove op basis van de CO₂-credits die door dat specifieke huishouden worden gegenereerd.

Toekomstplannen

Onder de use case ‘Cooking as a business’ hebben we 110 schonere cookstoves met sensoren geïmplementeerd in twee dorpen in het Raichur-district van Karnataka, India. Tot dusver hebben we fase 1 voltooid. De schonere cookstoves worden gemonitord en de verzamelde gegevens zijn gekoppeld aan het DLT-platform om de impact van emissiereductie aan externe belanghebbenden te laten zien.

Carbon credits die op huishoudniveau zijn gegenereerd, worden realtime weergeven. We bereiden ons nu voor op fase 2, waarbij de carbon credits daadwerkelijk worden verkocht aan geïnteresseerden en geld wordt overgemaakt aan de gebruikers van de cookstove, veelal kwetsbare vrouwen.

baalamma-w-o-bassappa-daneru-village-ramanhal-shk