Cordaid en ICCO gaan samen in een organisatie

– 06 januari 2021

Cordaid en ICCO gaan samen in een organisatie

Nieuwsbericht
06 jan 2021

Cordaid en ICCO, twee van
de grootste spelers in de
hulp- en ontwikkelingssector, gaan samen in één organisatie
per 1 januari 2021. Een
integratie van deze omvang
heeft zich niet eerder
voorgedaan in de Nederlandse
ontwikkelingssector.

De organisaties voegen hun netwerken, kennis en infrastructuur samen om de impact van hun werk in ontwikkelingslanden te vergroten. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Cordaid, met één hoofdkantoor in Den Haag.

Cordaid en ICCO hebben een vergelijkbare achtergrond en vinden elkaar in gedeelde waarden en christelijke inspiratie. Beide organisaties hebben een gezamenlijk missie: een wereld waarin mensen de kans krijgen om zich uit armoede te ontworstelen en tegenslagen het hoofd kunnen bieden.

Ook thematisch vullen Cordaid en ICCO elkaar goed aan. Cordaid richt zich op humanitaire hulp, het werken aan weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen en het versterken van gezondheidszorg en onderwijs. ICCO focust vooral op het versterken van kleine en middelgrote boeren bij de verduurzaming van hun landbouw, om banen te creëren en voedselzekerheid te vergroten. Door deze integratie dient de nieuwe organisatie het hele spectrum van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

Ontzuiling en defragmentatie
Een integratie van deze omvang heeft zich niet eerder voorgedaan in de geschiedenis van ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Cordaid en ICCO behoorden vroeger tot de ‘Grote Vier’: vier organisaties – ontstaan langs de lijnen van de verzuiling – die geld ontvingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit het medefinancieringsprogramma.

“Kees Zevenbergen, CEO van Cordaid: “De nieuwe organisatie zet hiermee een eerste stap in de defragmentatie van de Nederlandse ontwikkelingssector.”

Meer armoede, minder financiering
Klimaatverandering, ongelijkheid, gewapende conflicten, voedseltekort en bedreigingen voor de democratie vormen in deze tijd grote uitdagingen. 1,6 miljard mensen leven in de armste regio’s ter wereld. COVID-19 komt daar bovenop: verwacht wordt dat extreme armoede voor het eerst in 20 jaar weer gaat stijgen.

Tegelijkertijd zien we een wereldwijde trend om de financiering voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking te verminderen. De uitdagingen nemen dus toe, maar de middelen slinken.

“Kees Zevenbergen: “Met deze integratie kan de nieuwe organisatie kostenefficiënter werken en daarmee meer bereiken voor mensen die in armoede leven.”

Bestuur
In de dagelijkse leiding van Cordaid zullen beide organisaties geborgd zijn. De directie zal bestaan uit Kees Zevenbergen (CEO, huidige CEO van Cordaid), Lorena Paz Quintero (CFO, huidige CFO van Oxfam Novib) en Sybren Attema (COO, huidige CEO van ICCO).