COP26: a Fair Race to Net-Zero

– 20 oktober 2021

COP26: a Fair Race to Net-Zero

Nieuwsbericht
20 okt 2021

Van 1 tot 12 november 2021 vindt de 26ste Conference of Parties (COP) van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) plaats in Glasgow.

Tijdens de klimaattop komen 197 landen bijeen om afspraken te maken over het terugdringen van broeikasgassen om ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen en hulp te bieden aan ontwikkelingslanden die al met de gevolgen kampen.

FairClimateFund zal campagne voeren voor een ‘Fair Race to Net-Zero’, samen met partners Fairtrade International en WOCAN. Daarom zullen we tijdens de COP26 een side event organiseren: A Fair Race to Net-Zero; scaling fair, inclusive and gender-focused voluntary carbon markets. We streven ernaar ervoor te zorgen dat een overgang naar een net-zero economie eerlijk, inclusief en gendergericht is en dat mensen in de meest kwetsbare regio’s niet over het hoofd worden gezien.

De bedoeling van deze sessie is om de aandacht te vestigen op de problemen rond additionaliteit van CO2-reductie projecten, carbon financiering voor aanpassing in ontwikkelingslanden, carbon markten als een mechanisme om emissies te verminderen en de afstemming van de SDG’s in de vrijwillige carbon markten.

Moderator:
Heleen de Coninck, researcher international climate and energy policy and innovation studies. Employed by TUe & RU, IPCC-author, Climate Strategies member.

Sprekers

  • Marcel Spaas, Business Developer Nature Based Solutions, FairClimateFund
  • Juan Pablo Solis, Senior Advisor Climate and Environment, Fairtrade International
  • Jeannette Gurung, Executive Director, WOCAN and W+ Standard

Wanneer
Donderdag, 11 November 2021
16:45 – 18:00
Zaal: Strangford Lough
Link naar livestream event: LIVE volgen