CO₂ correct wil CO₂-compensatie toegankelijk maken voor AGF-sector

– 09 september 2020

CO₂ correct wil CO₂-compensatie toegankelijk maken voor AGF-sector

Nieuwsbericht
09 sep 2020

Stephan Schneider:
“Met dit initiatief kunnen
we veel impact maken op een
verrassend betaalbare manier”

Na enkele jaren als marketeer in de Hollandse AGF-handel te hebben gewerkt, is Stephan Schneider dit jaar een bedrijf gestart om CO₂-compensatie voor de AGF-sector toegankelijk te maken: CO₂ Correct. “Bewust spreek ik niet van CO₂-neutraal, want elke handelsstroom zorgt voor CO₂-uitstoot, hoe duurzaam de keten ook in elkaar zit. Met deze vernieuwde aanpak is het wel eenvoudig om die CO₂-uitstoot te compenseren en het blijkt ook nog verrassend betaalbaar te zijn!”

CO₂ compensatie is eigenlijk een gecompliceerd proces waarvoor ingewikkelde en dure berekeningen als een Life Cycle Analysis nodig zijn. Met CO₂ Correct hebben we het anders aangepakt. Met mijn partner CE Delft, dat de berekeningen verzorgt, gebruiken we heel veel bekende data. Daar waar zaken soms onzeker zijn gaan we veilig zitten met betrekking tot de CO2-impact. Met deze overcompensatie voorkomen we onnodig dure additionele berekeningen en maakt het ook gelijk meer impact”, vertelt Stephan, enthousiast. “Alle groenten- en fruitsoorten worden in deze berekeningen meegenomen. Onze database bevat informatie over bijna 500 soorten groenten en fruit.

pinapple

Korte Excel

Het proces is vrij eenvoudig. Organisaties die iets aan hun carbon footprint willen doen, kunnen lid worden van CO₂ Correct. Elk lid vult een korte Excel in met informatie over de producten die ze willen compenseren. CO₂ Correct berekent binnen enkele dagen de te compenseren footprint en geeft ook een compensatieprijs per kilogram groenten of fruit. Dit kan vervolgens als CO₂ -gecompenseerd worden verkocht onder het CO₂ Correct label of een eigen (private) label.

“Elk kwartaal worden de verkoopcijfers gedeeld met CO₂ Correct en ontvangt de onderneming een factuur voor het corrigeren van uw CO₂-impact. De kosten voor compensatie bedragen slechts enkele centen per kilo afhankelijk van het land van herkomst en de eindbestemming”, verklaart Stephan. Zo kwam de CO₂ compensatie van 1 kg Argentijnse peren rond de 2 cent per kilo uit, de compensatie van 500 gram Hollandse tomaten ergens rond de 1,5 cent per 500 gram en lag de CO₂ compensatie voor 2 kg Spaanse sinaasappelen op een prijs van iets meer dan 2 cent per kg.

Bij de berekeningen worden zowel de herkomst, teeltwijze, verpakking, transport en distributie berekend. “Te vaak wordt duurzaamheid nu geassocieerd met de overstap naar een milieuvriendelijkere verpakking, maar als je kijkt naar de volledige keten vormen de verpakkingen slechts een deel van het probleem. Bovendien zijn veelgeprezen nieuwe verpakkingsalternatieven vaak niet eens zo duurzaam als ze op het eerste gezicht lijken”, benadrukt Stephan.

De compensatie van de CO₂ moet ook geen kwestie van het afkopen van de zonden zijn. “Van CO₂ Correct-leden verwacht ik dat ze concrete duurzaamheidsdoelstellingen opnemen in hun strategische agenda. Te vaak is duurzaamheid nog een leeg begrip, terwijl de AGF-sector het aan haar stand verplicht is om hier actief mee aan de slag te gaan. De opwarming van de aarde heeft de groenten- en fruitsector in de loop der jaren steeds harder getroffen. Droogte en overmatige regenval komen steeds vaker voor en dit moeten we als sector proberen te beperken.”

Duurzame strategie

Daarnaast vragen steeds meer retailers van hun leveranciers dat ze een beleid voeren op het gebied van duurzaamheid. Het verkleinen van onze ecologische voetafdruk is een belangrijke stap om dit te realiseren. Alles wat van invloed is op het milieu, zoals het gebruik van grondstoffen, kan in verband worden gebracht met een bepaalde CO₂-impact. Dit maakt CO₂-compensatie een zeer effectieve stap naar een duurzamere toekomst. Binnen het netwerk worden leden ondersteund om een duurzame strategie te ontwikkelen en zal er onderling kennis worden gedeeld wat andere leden kunnen gebruiken bij het verminderen van hun ecologische impact.

Fairtrade klimaatprojecten

“CO₂-correctie vindt plaats door klimaatprojecten van onze partner FairClimateFund te steunen. We starten met een project dat biogasinstallaties voor huishoudens in India verzorgt. Gezinnen kunnen hierdoor veiliger koken, het kappen van hout is niet meer nodig en het restproduct kan als meststof voor de landbouw worden gebruikt. Zodra we genoeg volume hebben, willen we diverse projecten in het land van herkomst van de leveranciers gaan realiseren”, vervolgt Stephan. Deze klimaatprojecten verminderen de CO₂-uitstoot en ontbossing. Daarnaast helpen deze projecten met het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen in deze ontwikkelingsgebieden. De projecten zijn Fairtrade gecertificeerd en genereren Gold Standard / Fairtrade Carbon Credits.

Ik wil een toegankelijke en open organisatie neerzetten die volledige transparantie biedt over de inkomsten, uitgaven en de investeringen die gedaan worden in additionele klimaatprojecten. Hiervoor werken we nauw samen met partners op het gebied van deze klimaatprojecten, Life Cycle Analysis en uiteraard een betrouwbaar accountantskantoor die ons jaarverslag zal controleren en goedkeuren. Alles zal op onze website worden gepubliceerd, want een initiatief als dit vereist volledige transparantie!