Carbon markten in beweging: Kritiek op compensatieprojecten

– 08 februari 2024

Carbon markten in beweging: Kritiek op compensatieprojecten

Nieuwsbericht
08 feb 2024

Dit is artikel 3 uit 4 van onze blogserie Carbon markten in beweging

Carbon markten zijn aanzienlijk geëvolueerd als gevolg van veranderingen in het internationale klimaatbeleid, de economische omstandigheden en de groeiende erkenning van de noodzaak om de klimaatverandering aan te pakken. In een serie van vier nieuwe artikelen zal FairClimateFund hieraan meer aandacht besteden.

In dit derde deel gaan we in op de kwaliteit van klimaatmitigatieprojecten. In het voorgaande artikel stipten we al aan dat er groeiende aandacht is voor de kwaliteit van klimaatmitigatieprojecten, met name als kopers van carbon credits op basis van die credits claimen klimaatneutraal te opereren. Er zijn echter diverse wetenschappers die hebben geconcludeerd dat een groot deel van de projecten minder CO2-emissies reduceren dan beloofd, ondanks verificatie of certificering door één van de erkende standaarden, zoals Verra of Gold Standard. In 2023 zijn ook diverse onderzoeksjournalisten in de praktijk van compensatieprojecten gedoken, waaronder Follow the Money, the Guardian en Die Zeit. Maar voordat we hier verder op ingaan, geven we eerst een overzicht van type projecten en standaarden in de vrijwillige carbon markt. Een samenvatting van het blog lees je hier:

 • Type projecten en standaarden
  Op de vrijwillige koolstofmarkt worden certificaten verhandeld voor emissiereducties uit diverse projecten, waaronder bosbescherming en schonere kookmethoden. In 2022 werd meer dan 60% van de investeringen in de vrijwillige carbon markt besteed aan bosprojecten. De ‘schoon koken’-sector waar FairClimateFund zich vooral op richt, beslaat slechts een klein deel van de totale markt. Naast verschillende type projecten, zijn er ook verschillende standaarden die regels en richtlijnen opstellen voor de certificering van CO2-reductie in deze projecten. De grootste standaard in omzet is Verra met Gold Standard op de tweede plaats.
 • Aspecten van projectkwaliteit
  Klimaatmitigatieprojecten hebben tot doel om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast dienen de projecten bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De kritiek die in 2023 oplaaide gaat vooral over de kwantificering van de emissiereducties. De meting van emissiereducties is vooral lastig in bosbeschermingsprojecten. Hoewel het risico van ‘over-crediting’ het grootst lijkt te zijn bij bosbeschermingsprojecten is het een breder verschijnsel in de carbon markt. Er is ook veel kritiek op methodologieën die de CO₂-emissies kwantificeren van cookstove projecten. Andere problemen die spelen bij klimaatmitigatieprojecten zijn de additionaliteit (voor alle projecttypes) en permanentie. De kwaliteit van een project in termen van duurzame ontwikkeling is een heel andere dimensie, en duidelijk niet proportioneel aan de kwaliteit van een project in termen van emissiereducties.
 • Nieuwe initiatieven ter verbetering van projectkwaliteit
  Naar aanleiding van de overgang van het Kyoto Protocol naar de Overeenkomst van
  Parijs worden de regels voor gereguleerde carbon markten opnieuw gedefinieerd. Daar hoort ook bij dat nieuwe regels worden opgesteld voor de kwaliteit van projecten. Op de vrijwillige markt gelden eigen regels maar de nieuwe regels voor emissiereducties die onder Artikel 6.4 kunnen worden verhandeld gelden als nuttige referentie. Er zijn sinds 2020 diverse initiatieven genomen om de kwaliteit van bestaande projecten te evalueren en die van nieuwe projecten te borgen:

2021: Carbon Credit Quality Initiative (CCQI)
2020-2021: Rating bureaus – BeZero Carbon, Calyx Global en Sylvera
2020: Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets
2021: Integrity Council for Voluntary Carbon Markets (IC-VCM)

Er zijn diverse initiatieven opgericht om te komen tot een verbetering. FairClimateFund juicht deze initiatieven toe en loopt hierop vooruit door gebruik van de Fairtrade Climate Standard en/of toepassing van Fairtrade Principles in alle door FairClimateFund gesteunde projecten.

Overzicht alle blogs