Bij de aanpak van klimaatverandering is meer ambitie nodig

– 11 december 2017

Bij de aanpak van klimaatverandering is meer ambitie nodig

Blog
11 dec 2017

De gevolgen van klimaatverandering zijn huiveringwekkend: meer en hevigere natuurrampen, meer droogte, armoede en mensen op de vlucht. We kunnen het tij keren, als we de handen ineen slaan en onze inzet vergroten. Laten we elkaar inspireren met voorbeelden van hoe het anders kan. BULA! Het Fijiaanse woord voor “welkom” bij de 23e VN Klimaattop.

Armoede, honger en ziektes beëindigen en klimaat aanpakken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is de aanpak van klimaatverandering onderdeel van alle duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals de 17 Sustainable Development Goals. En daarom zet FairClimateFund zich in voor eerlijke klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. Dit zorgt niet alleen voor een beter klimaat, maar ook voor meer inkomen, een verbeterde gezondheid en voedselzekerheid, maar maakt gemeenschappen tegelijk weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Niet eerlijk
De gevolgen van een levenswijze waarin we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zijn groot. Deskundigen winden daar geen doekjes om. Klimaatverandering ontneemt miljoenen mensen de kans op welvaart. Klimaatverandering heeft een multiplier effect op vele reeds bestaande risico’s. Het vermenigvuldigt de kans op misoogsten, verwoesting van inkomstenbronnen en honger, op kwetsbare staten, op ontheemding en op massale sterfte. Het vormt een belemmering voor de realisatie van basale mensenrechten, zoals het recht op adequaat voedsel. Juist de mensen die zelf nauwelijks bijdragen aan opwarming van de aarde, zijn de grootste slachtoffers van de gevolgen; de mensen in de meest arme regio’s ter wereld. Zij kampen nu al dagelijks met de gevolgen van klimaatverandering: heftiger orkanen, meer droogte, minder voorspelbare oogst, meer voedseltekort. Over klimaatverandering kun je moeilijk een eerlijk verhaal houden.

Daarom presenteerde FairClimateFund samen met Fairtrade International, Gold Standard en DHL -tijdens een interactieve discussie bij de Klimaattop – de voordelen van de onlangs gelanceerde Fairtrade Carbon Credits. Klimaatprojecten die aan de Fairtrade Climate Standard voldoen, onderscheiden zich namelijk vooral door betere sociale en economische voorwaarden te bieden aan de gezinnen die de Carbon Credits genereren. Ze krijgen bijvoorbeeld een Fairtrade minimumprijs, een extra Fairtrade premie voor adaptatiemaatregelen en zij zijn eigenaar van de Carbon Credits, wat uniek is in de wereld.

Versterken van de positie van de vrouw
Een ander mooi voorbeeld van het resultaat van de eerlijke klimaatprojecten van FairClimateFund is het versterken van de positie van de lokale vrouwen. In het volgepakte South African Pavilion vertelde FairClimateFund samen met WOCAN (Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management) en Solar Cookers International’s over de voordelen van schoner koken voor vrouwen. Dankzij verbeterde kookovens of – nog beter – het gebruik van biogas, wordt veel hout bespaard. Dit leidt niet alleen tot een betere gezondheid vanwege de verminderde rook, maar ook tot een flinke tijdsbesparing voor vrouwen die geen hout meer hoeven te sprokkelen. Deze tijd kunnen vrouwen gebruiken om ander werk te doen waarmee ze hun positie in het gezin en de lokale gemeenschap versterken.

Deze Klimaattop liet ons de urgentie van het klimaatprobleem weer zien. Ondanks dat de vele onderhandelingen, presentaties en woorden die gezegd werden, nodig zijn en blijven, is het NU tijd voor actie! Woorden moeten omgezet worden in daden en ik hoop van harte dat de volgende Klimaattop hier nog meer op gericht zal zijn!

Neera van der Geest
Directeur FairClimateFund