sdg 8: Economische

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Onze projecten dragen bij aan een aantal van deze SDG’s, zoals SDG 8: Waardig werk en economische groei.

Tussen 2016 en 2030 zijn er 470 miljoen extra banen nodig. Daarnaast moeten landen binnen hun beleid meer aandacht besteden aan ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Financiële instituties moeten versterkt worden zodat iedereen toegang krijgt tot banken, verzekeringen en andere financiële diensten. En tenslotte moet er in 2025 definitief een einde komen aan alle vormen van kinderarbeid.


Het herbebossingsproject van ProClimate en koffiecoöperatie NorAndino zorgt voor economische groei en diversiteit door de verduurzaming van de koffiegebieden, maar ook bosbouw, bosbeheer en toekomstig houtgebruik.