sdg 7: duurzame en betaalbare energie

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Onze projecten dragen bij aan een aantal van deze SDG’s, zoals SDG 7: Duurzame en betaalbare energie.

Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. Maar tegelijkertijd is energie ook een van de grootste problemen van deze eeuw. De grondstoffen raken een keer op en de brandstof veroorzaakt klimaatverandering. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door energie.


In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Om moderne en duurzame energie ook in ontwikkelingslanden toegankelijk te maken, moet er gewerkt worden aan een betere infrastructuur en technologische vooruitgang.


Het doel van de klimaatprojecten van FairClimateFund is om, naast CO2-reductie, mensen in ontwikkelingslanden een stap te laten stijgen op de energieladder. Door middel van efficiëntere kookmethoden, zoals biogasinstallaties en schonere kooktoestellen, wordt het gebruik van kolen en hout bovendien tot wel 100% gereduceerd.