sdg 5: gendergelijkheid

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Onze projecten dragen bij aan een aantal van deze SDG’s, zoals SDG 5: Gendergelijkheid.

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is dit niet voldoende. “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties.


In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming.


De positie van vrouwen in de klimaatprojecten van FairClimateFund verbetert op meerdere manieren. Vrouwen besparen tijd met koken en hout sprokkelen waardoor zij extra inkomsten kunnen genereren voor hun gezin en de gemeenschap en ze hebben meer tijd om actief deel te nemen aan verschillende dorpsbijeenkomsten. Bovendien krijgen vrouwen verantwoordelijke rollen toebedeeld in de projectgroepen. Per dorp is bijvoorbeeld een vrouwelijke “mahila worker” gekozen als aanspreekpunt voor het project en als woordvoerder voor dorpsvergaderingen.