sdg 3: goede gezondheid en welzijn

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Onze projecten dragen bij aan een aantal van deze SDG’s, zoals SDG 3: Gezondheid en welzijn.

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden. “Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling”, stellen de Verenigde Naties. Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud.


Luchtvervuiling binnenshuis is het vijfde grootste risico voor de gezondheid in ontwikkelingslanden. Wereldwijd sterven jaarlijks bijna 4 miljoen mensen door de blootstelling aan rook tijdens het koken, dat is meer dan aan malaria, aids en tbc bij elkaar.


De klimaatprojecten van FairClimateFund die zich richten op efficiënte kookoplossingen reduceren niet alleen de CO2-uitstoot, maar zorgen ook voor een zeer sterke reductie van rook binnenshuis, wat resulteert in een verbeterde leefomgeving voor de gezinsleden.