sdg 2: geen honger

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Onze projecten dragen bij aan een aantal van deze SDG’s, zoals SDG 2: Geen honger. 

Honger en ondervoeding zijn vaak de oorzaken van sterfgevallen bij jonge kinderen, met name in ontwikkelingslanden. Daarom richt SDG 2 zich voornamelijk op armen en mensen in kwetsbare situaties. Om dit doel te behalen, moet de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, verdeeld en geconsumeerd veranderen. De voedings- en landbouwsector bieden mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling om honger uit te roeien. Het doel van SDG 2 is om tegen 2030 alle vormen voor honger voor iedereen te beëindigen. 

 

De biogasprojecten van FairClimateFund dragen bij aan SDG 2. Overgebleven bio-slurry van het vergistingsproces is een uitstekende organische meststof die kan worden toegepast om de opbrengst van gewassen te verbeteren. Bio-slurry verbetert de vruchtbaarheid van de grond en recyclet voedingsstoffen. Hierdoor verkrijgen boeren meer gewasopbrengsten die zowel gegeten als verkocht kunnen worden.