sdg 1: geen armoede

In 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Onze projecten dragen bij aan een aantal van deze SDG’s, zoals SDG 1: Geen armoede. 

Armoede komt tot op het heden nog steeds voor. Daarom hebben de Verenigde Naties het doel gesteld om armoede in alle vormen uit te roeien over de hele wereld. Volgens het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) zijn er wereldwijd 1.2 miljard mensen die rond moeten komen met minder dan €1,14. Het grootste deel hiervan bevindt zich in ontwikkelingslanden. Daarom is het belangrijk dat er actie wordt ondernomen tegen de armoede.  

FairClimateFund streeft naar een eerlijk klimaat door mensen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering te helpen. Klimaatprojecten van FairClimateFund helpen mee armoede te bestrijden in de desbetreffende landen. Verschillende projecten dragen bij aan de lokale economie. Trainingen aan de lokale bevolking worden aangeboden zodat ze zelf bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een nieuw duurzaam ecosysteem. Zo worden groene banen gecreëerd en ontstaan nieuwe kansen voor de lokale bevolking.